top of page

Wat is Yoga? De oorspronkelijke betekenis van Yoga

Bijgewerkt op: 11 jan. 2023

Verward door al het lawaai rond Yoga? Sadhguru geeft vijf punten over wat Yoga werkelijk is en ontkracht drie mythes over Yoga die algemeen worden gelo


Inhoud


1. Yoga betekent eenheid

2. Yoga betekent een volledig pad op zichzelf

3. Yoga betekent de cyclus van het leven doorbreken

4. Yoga betekent jezelf bevrijden van het geheugen

5. Yoga is een technologie voor transformatie

6. Misvattingen over Yoga

6.1- Yoga is een filosofie

6.2- Yoga gaat alleen over houdingen

6.3- Yoga is een oefening om gezond te blijven

7. Waar is Yoga ontstaan? De Geschiedenis van Yoga

8. De verschillende soorten yoga

9. Yoga – de ultieme eenheid

10. De voordelen van Yoga

11. Mythes over Yoga

12. FAQ over Yoga


1. Yoga Betekent Eenheid


Sadhguru: In het westerse deel van de wereld denken mensen bij het woord "Yoga" aan onmogelijke fysieke houdingen. Dit is een zeer vertekend beeld van wat Yoga is. Yoga gaat niet over het buigen en draaien van je lichaam of het inhouden van je adem. Het is een mechanisme en een technologie om je in die staat van ervaring te brengen waarin je de werkelijkheid ziet zoals die is.


Het woord "Yoga" betekent letterlijk "vereniging".


Terwijl je hier zit, is je idee en je gevoel en ervaring van wie je bent heel sterk. Je bent hier als een individu. Maar wat de bomen nu uitademen, ademt u in; wat u uitademt, ademen de bomen in. Met andere woorden, de ene helft van je long hangt daarbuiten. Dit is niet alleen in termen van adem. De moderne natuurkunde bewijst vandaag dat, terwijl je hier zit, elk subatomair deeltje in je lichaam in constante transactie is met al het andere in het bestaan. Als deze transactie stopt, houdt u op te bestaan. Yoga betekent dus de vereniging van het bestaan te kennen door ervaring.


De moderne wetenschap bewijst dat het hele bestaan slechts één energie is. De religies van de wereld zeggen al heel lang dat God overal is. Of je nu zegt: "God is overal," of je zegt: "Alles is één energie," we hebben het over dezelfde werkelijkheid. Het is alleen zo dat een wetenschapper dit nooit heeft ervaren - hij is hiertoe gekomen via wiskundige deducties; een religieus persoon heeft het niet ervaren - hij gelooft het omdat het ergens staat geschreven of door iemand is gezegd.


Als je zo'n harde noot bent dat je geen genoegen neemt met deducties of geloofssystemen, dan word je een Yogi. Wanneer je de eenheid van het bestaan kent zoals je de vijf vingers van je hand ervaart, dan zeggen we dat je in Yoga bent.


2. Yoga betekent op zichzelf een compleet pad

Yoga betekent dat men zich beweegt in de richting van een ervaringswerkelijkheid waarin men de uiteindelijke aard van het bestaan kent, de manier waarop het is gemaakt. In de traditie geeft het woord "Yoga", zodra we het aan iets verbinden, aan dat het een volledig pad op zich is. We zeggen "Hatha Yoga", maar niet "Asana Yoga".


Als het gewoon een eenvoudige oefening was, zou je het op één manier kunnen benaderen. Was het een kunstvorm of gewoon vermaak, dan kon het op een andere manier benaderd worden. Tegenwoordig zeggen mensen "recreatieve yoga", "gezondheidsyoga" of noemen ze het een kunstvorm. Ze denken dat ze Yoga een dienst bewijzen door te zeggen dat het een kunstvorm is. Nee. Op het moment dat je het woord "Yoga" toevoegt, geeft het aan dat het een compleet pad op zichzelf is.


Yoga #3 betekent de cyclus van het leven doorbreken

Alle aspecten van lichamelijkheid in het universum zijn cyclisch. Planeten draaien rond de zon, het zonnestelsel beweegt, en alles in het melkwegstelsel en de kosmos is cyclisch. Hoe meer je geïdentificeerd bent met je fysieke systeem, hoe cyclischer je bent. Je ervaringen en het levensproces zijn cyclisch. Als je goed genoeg oplet, komen zelfs de situaties waarmee je in je leven te maken krijgt in cycli.


Als je in cirkels loopt, geeft dat je alleen de indruk dat je ergens heen gaat, maar je gaat eigenlijk nergens heen; je maakt steeds weer hetzelfde mee. Yoga betekent de cirkel openen en hem uitrekken als een rechte lijn, zodat als je de lijn volgt je ergens naartoe gaat - je gaat niet rond en rond. Velen van jullie hebben misschien al geëxperimenteerd en gemerkt. Laten we zeggen dat je misschien al een paar jaar sadhana doet. Als je gewoon drie maanden stopt met je sadhana, zul je zien dat zoveel dwangmatigheden waarvan je nooit gedacht had dat ze een deel van je waren, die lange tijd weg waren, plotseling allemaal een deel van je worden.


Deze dwangmatigheden zullen plotseling terugkomen als je de sadhana gewoon verbreekt, want de natuur zal je niet zo gemakkelijk loslaten. Je moet eraan werken en eraan werken en eraan werken; anders moet je blij zijn dat je de cirkel doet. Als je je niet bewust bent, als je visie te beperkt is en slechts drie meter voor je kunt zien, dan is het allemaal echt. Als je je openstelt en de hele cirkel ziet en de weg die je gaat, lijkt het op een circus. Je zult zeker niet willen dat het eeuwig doorgaat en er iets aan willen doen.


3. Yoga betekent jezelf bevrijden van het geheugen

Repetitieve cycli van dwangmatigheid vinden plaats omdat er verschillende soorten herinneringen in het systeem zitten. Er is een enorme hoeveelheid geheugen - genetisch geheugen, evolutionair geheugen, elementair geheugen, atomair geheugen, karmisch geheugen, onuitgesproken geheugen en uitgesproken geheugen. Als dit geheugen er niet was, zou je lichaam niet eens een vorm aannemen. Er zijn zoveel miljarden mensen op de planeet, maar iedereen nam deze vorm aan - twee benen, twee handen, twee ogen. Toen je in de baarmoeder zat, wist je lichaam dat het deze vorm moest aannemen. Als de herinnering er niet was, weten we niet welke vorm het zou hebben aangenomen.


Je hebt je fysieke vorm alleen zo behouden vanwege de herinnering. Geheugen betekent altijd dat wat voorbij is. Als je naar een bioscoop gaat kijken, wat er gebeurt is zo groot en zo echt, echter dan de werkelijkheid. Het wordt een grotere werkelijkheid dan de werkelijkheid omdat het zo overdreven is. Maar dit alles is slechts herinnering die wordt uitgespeeld. Het wordt vastgelegd in een film of een digitaal formaat of op welke manier dan ook, maar het is slechts herinnering, het is al voorbij. Als de informatie die je meedraagt, en dat is het geheugen, het enige is dat de aard bepaalt van wie je nu bent, dan betekent dat dat je verleden tijd bent. Er is geen echt leven; het is slechts een spel van herinneringen.


Zelfs je gedachten, emoties, dwangmatigheden met betrekking tot wat je leuk en niet leuk vindt, van wie je houdt en van wie je niet houdt, zijn allemaal herinneringen. Het is al voorbij. Gisteren hield je van iemand en vandaag leef je met die herinnering. Je had gisteren een hekel aan iemand en leeft met die herinnering. Als je probeert te leven met dat wat voorbij is, zal dat wat is aan je voorbijgaan.


4. Yoga betekent jezelf bevrijden van die informatie die bepaalt wie je nu bent. Die informatie die de kleur van je huid en de vorm van je lichaam bepaalt, mag niet bepalen hoe je denkt, voelt en je leven ervaart. Als die informatie niet bepaalt hoe je nu bent, dan begeef je je in Yoga.


De dagelijkse ochtend sadhana is gewoon om geleidelijk afstand te scheppen van die informatie. Je hoeft het niet te verliezen. Als je het vergeet, zul je opnieuw dezelfde idiote dingen doen. Hoe onaangenamer je leven is geweest, hoe meer je het nooit mag vergeten. Het gaat niet om vergeetachtigheid, maar om het kunnen dragen.


Tegenwoordig heb je geheugensticks. Als die de hele tijd in het stopcontact zit en alles afspeelt, word je gek. Maar als je het in je computer steekt wanneer je wilt of in je zak stopt - dat is goed, geen probleem. Het geheugen is er nog steeds, maar werkt niet dwangmatig door je heen. Wanneer je wilt, kun je het bewust activeren; anders kun je het opzij houden en ligt het daar. Zodra die vrijheid er is, is het geheugen geen probleem meer. Maar het geheugen is nu een probleem omdat het de hele tijd opspeelt. De sympathieën en antipathieën van gisteren bepalen wie je vandaag bent. Het staat je niet toe te ervaren wat vandaag is, het staat je niet toe het leven waar te nemen.


5. Yoga is een technologie voor transformatie

Alles wat mensen kunnen doen is in wezen een uitdrukking van wie ze zijn. Iemand zingt een lied, iemand danst, iemand schrijft een boek, iemand schildert een schilderij. Je kunt je er bewust van zijn of niet, maar alles wat je zegt en doet is in wezen een uitdrukking van wie je bent.


Yoga staat hier lijnrecht tegenover omdat het geen uitdrukking is van wie je bent; het gaat erom te bepalen wie je bent; het gaat erom de grondslagen van iemands bestaan te veranderen. Vandaag de dag is er aanzienlijk medisch en wetenschappelijk bewijs dat de fundamenten van de activiteit van je hersenen, je chemie en zelfs je genetische inhoud kunnen worden veranderd door verschillende yogasystemen te beoefenen. Dit behoeft geen bevestiging omdat we dit altijd hebben gezien, maar vandaag zijn er wetenschappelijke gegevens om dit te bewijzen.


Als je volledige expressie vindt in een bepaalde activiteit, kan die je ook enigszins getransformeerd achterlaten. Als je met heel je hart kookt, zingt of danst, kan er enige transformatie plaatsvinden. Dat is slechts een bepaald effect dat optreedt door absolute betrokkenheid bij een bepaalde activiteit, maar in wezen is die activiteit door haar aard een uitdrukking van wie je bent, niet bepalend voor de aard van wie je bent. Maar Yoga is geen uitdrukking, het is een technologie waarmee je de vorm van wie je bent kunt veranderen - zowel letterlijk als anderszins.


6. Misvattingen over Yoga


yoga-houding


#1 Yoga is een filosofie

Tegenwoordig verkondigt iedereen voortdurend zijn eigen concepten, filosofieën en ideologieën. Niemand is bereid naar het leven te kijken zoals het is, want ergens zijn mensen te zeer gecharmeerd van hun eigen logica en intellect. Jullie hebben concepten over het universum omdat jullie ergens denken dat het hele universum uit jullie hersenen komt. Jij en ik zijn hier zo klein; we zijn als stofdeeltjes. Als we nu verdampen, zal er niets veranderen. Een paar mensen om ons heen zullen huilen en ons over drie dagen vergeten zijn. Alles komt goed.


We moeten begrijpen dat wie we zijn geen concept is. Wie ben jij om een concept te bedenken over dit universum? Je bent een minuscuul stipje. Als je daar iets van kunt waarnemen, is dat fantastisch.


In het hele yogasysteem zijn er geen concepten, filosofieën, ideologieën of geloofssystemen - alleen methoden om je waarneming te verbeteren, want alleen wat je waarneemt is echt, de rest is allemaal verzonnen in je hoofd.


#2 Yoga gaat alleen over houdingen

In het algemeen betekent Yoga voor de meeste mensen in de wereld van vandaag asanas. Asanas zijn slechts een klein voorbereidend aspect van Yoga. Yoga is geen praktijk, een bepaalde handeling of een houding - het is een manier van zijn. Wanneer iemand alles begint te ervaren als een deel van zichzelf, is hij in Yoga. Intellectueel, wat we er ook over zeggen, het zal je hoogstens nieuwsgierig maken om er meer over te weten of je inspireren om het pad van Yoga te bewandelen. We kunnen nooit in woorden zeggen wat Yoga is, maar als iemand bereid is, is het ervaren van Yoga heel goed mogelijk.


#3 Yoga is een oefening om gezond te blijven

Mensen komen misschien in eerste instantie naar Yoga omdat het verschillende gezondheidsvoordelen biedt en een manier om vrij te worden van stress. Er zijn zeker fysieke en mentale voordelen. Men kan opmerkelijke veranderingen ervaren op het gebied van rust, vreugde en gezondheid. En er zijn veel mensen die op wonderbaarlijke wijze van hun chronische kwalen afkomen. Maar dat is niet de essentie van wat Yoga is. Het fundamentele doel van Yoga is je levenservaring zo groot en allesomvattend te maken dat je in plaats van een individu een universeel proces wordt. Je zult zien dat dit fenomenale resultaten oplevert.


Toen de fysieke dimensies van Yoga voor het eerst werden onderwezen, werd uiteengezet hoe je dit menselijke systeem kunt afstemmen op de kosmische geometrie. Als je het perfect uitgelijnd krijgt, wordt alle wrijving weggenomen. Interne wrijving betekent dat je jezelf tegenwerkt; je bent zelf een probleem. Als je zelf een probleem bent, welk ander probleem kun je dan aan? Alles is stressvol. Naarmate je meer activiteit in de wereld aanneemt, zullen de uitdagingen zich eindeloos vermenigvuldigen. Daarom moeten je eigen lichaam, geest, emoties en energie voor je werken, en geen struikelblokken zijn in je leven.


Als deze vier goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen dit lichaam en deze geest plotseling dingen doen die je in je stoutste dromen niet voor mogelijk hebt gehouden. Mensen zullen denken dat je bovenmenselijk bent. Of het nu gaat om zaken, huis, liefde of oorlog, u zult het doen met een zekere mate van efficiëntie en bekwaamheid. Dit komt omdat je op de meest essentiële manier, bewust of onbewust, de geometrie van het bestaan hebt gevonden...


7. Waar is Yoga ontstaan? De geschiedenis van Yoga.


In dit verhaal neemt Sadhguru ons mee terug naar de oorsprong van de yogawetenschap, en vertelt ons over de eerste yogi en het eerste yoga "programma.


Sadhguru: In de yogacultuur staat Shiva niet bekend als een god, maar als de Adiyogi of de eerste yogi - de initiator van yoga. Hij was degene die als eerste dit zaad in de menselijke geest bracht. Volgens de yogale overlevering bereikte Shiva meer dan vijftienduizend jaar geleden zijn volledige verlichting en gaf hij zichzelf over in een intense extatische dans op de Himalaya. Wanneer zijn extase hem enige beweging toeliet, danste hij wild. Toen hij geen beweging meer had, werd hij volkomen stil.


De mensen zagen dat hij iets ervoer dat niemand eerder had gekend, iets dat ze niet konden doorgronden. Er ontstond interesse en de mensen wilden weten wat dit was. Ze kwamen, wachtten en vertrokken, want de man was zich niet bewust van de aanwezigheid van anderen. Hij was ofwel in intense dans of absolute stilte, volledig onbewust van wat er om hem heen gebeurde. Al snel ging iedereen weg...


Behalve zeven mannen.


Deze zeven mensen stonden erop dat ze moesten leren wat deze man in zich had, maar Shiva negeerde hen. Ze smeekten hem: "Alsjeblieft, we willen weten wat je weet." Shiva wees hen af en zei: "Jullie dwazen. Zoals jullie zijn, zullen jullie het in geen miljoen jaar weten. Hier is een enorme voorbereiding voor nodig. Dit is geen vermaak."


Dus begonnen ze zich voor te bereiden. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, bereidden ze zich voor. Shiva koos ervoor om hen te negeren. Op een volle maan dag, na vierentachtig jaar sadhana, toen de zonnewende was verschoven van de zomer zonnewende naar de winter zonnewende - wat in deze traditie bekend staat als Dakshinayana - keek de Adiyogi naar deze zeven mensen en zag dat zij stralende ontvangers van weten waren geworden. Ze waren absoluut rijp om te ontvangen. Hij kon ze niet meer negeren. Ze grepen zijn aandacht.


Hij keek de volgende dagen aandachtig naar hen en toen de volgende volle maan opkwam, besloot hij een goeroe te worden. De Adiyogi transformeerde zichzelf in de Adi Guru; de eerste Guru werd geboren op die dag die vandaag de dag bekend staat als Guru Purnima. Aan de oevers van Kanti Sarovar, een meer dat een paar kilometer boven Kedarnath ligt, keerde hij naar het zuiden om zijn genade op het menselijk ras te werpen, en de overdracht van de yogawetenschap aan deze zeven mensen begon. De yogawetenschap gaat niet over een yogales die je doorloopt over hoe je je lichaam moet buigen - wat elk pasgeboren kind weet - of hoe je je adem moet inhouden - wat elk ongeboren kind weet. Dit is de wetenschap van het begrijpen van de mechanica van het hele menselijke systeem.


Na vele jaren, toen de overdracht voltooid was, bracht het zeven volledig verlichte wezens voort - de zeven gevierde wijzen die vandaag de dag bekend staan als de Saptarishis, en die in de Indiase cultuur worden aanbeden en bewonderd. Shiva bracht verschillende aspecten van yoga in elk van deze zeven mensen, en deze aspecten werden de zeven basisvormen van yoga. Zelfs vandaag de dag heeft yoga deze zeven verschillende vormen behouden.


Overdracht van de yogawetenschappen aan de zeven rishi's

De Saptarishis werden in zeven verschillende richtingen naar verschillende delen van de wereld gezonden om deze dimensie te dragen waarmee een mens kan evolueren voorbij zijn huidige beperkingen en dwangmatigheden. Zij werden de ledematen van Shiva, die het weten en de technologie van hoe een mens hier kan bestaan als de Schepper zelf, naar de wereld brachten. De tijd heeft veel dingen verwoest, maar als men de culturen van die landen zorgvuldig bekijkt, ziet men kleine strengen van het werk van deze mensen, nog steeds levend. Het heeft verschillende kleuren en vormen aangenomen, en is op een miljoen verschillende manieren van kleur veranderd, maar deze strengen zijn nog steeds te zien.


De Adiyogi bracht de mogelijkheid dat een mens niet beperkt hoeft te blijven tot de beperkingen van onze soort. Er is een manier om opgenomen te zijn in de lichamelijkheid, maar er niet toe te behoren. Er is een manier om het lichaam te bewonen maar nooit het lichaam te worden. Er is een manier om je geest op de hoogst mogelijke manier te gebruiken, maar toch nooit de ellende van de geest te kennen. In welke dimensie van bestaan je je op dit moment ook bevindt, je kunt verder gaan dan dat - er is een andere manier van leven. Hij zei: "Je kunt voorbij je huidige beperkingen evolueren als je het noodzakelijke werk aan jezelf doet." Dat is de betekenis van de Adiyogi.


8. De verschillende soorten yogaVragensteller: Sadhguru, er zijn zoveel verschillende soorten yoga. Hoe weet ik welke soort yoga het beste voor mij is?


Sadhguru: Op dit moment zijn de enige dingen die je ervaart je lichaam, je geest en je emoties. Je kent ze tot op zekere hoogte, en je kunt daaruit afleiden dat als deze drie dingen moeten gebeuren zoals ze gebeuren, er een energie moet zijn die ze doet gebeuren. Zonder energie kan dit alles niet gebeuren. Sommigen van jullie hebben het misschien ervaren. Anderen kunnen gemakkelijk afleiden dat er een energie achter deze drie dingen moet zitten om ze te laten functioneren. Bijvoorbeeld, een microfoon versterkt iemands stem. Zelfs als je niets weet over de microfoon, kun je daaruit afleiden dat er een bron is die hem aandrijft.


4 soorten yoga voor 4 aspecten

Dit zijn de enige vier werkelijkheden in je leven: lichaam, geest, emotie en energie. Wat je ook met jezelf wilt doen, het moet op deze vier niveaus gebeuren. Wat je ook wilt doen, je kunt het alleen doen met je lichaam, je geest, je emoties of je energie. Als je je emoties gebruikt en het ultieme probeert te bereiken, noemen we dit bhakti yoga. Dat betekent het pad van toewijding. Als je je intelligentie gebruikt en het ultieme probeert te bereiken, noemen we dit gnana yoga. Dat betekent het pad van de intelligentie. Als je je lichaam gebruikt, of fysieke actie om het ultieme te bereiken, noemen we dit karma yoga. Dat betekent het pad van actie. Als je je energie transformeert en het ultieme probeert te bereiken, noemen we dit kriya yoga. Dat betekent interne actie.


Dit zijn de enige vier realiteiten in je leven: lichaam, geest, emotie en energie. Wat je ook met jezelf wilt doen, het moet op deze vier niveaus gebeuren.

Dit zijn de enige vier manieren waarop je ergens kunt komen: via karma, gnana, bhakti of kriya - lichaam, geest, emotie of energie. "Nee, nee, ik ben op het pad van geloof. Ik hoef niets anders te doen." Is er iemand die alleen hoofd is, geen hart, handen en energie? Is er iemand die alleen hart is en niet de andere dingen? Je bent een combinatie van deze vier dingen. Alleen kan bij de ene persoon het hart dominant zijn, bij een ander het hoofd, en bij weer een ander de handen, maar iedereen is een combinatie van deze vier. Dus heb je een combinatie van deze vier nodig. Alleen als het voor jou op de juiste manier wordt gemengd, werkt het voor jou het beste. Wat wij geven voor één persoon, als het aan jou wordt gegeven, werkt misschien niet goed voor jou omdat die persoon zoveel hart en zoveel hoofd heeft. Daarom ligt er op het spirituele pad zoveel nadruk op een levende goeroe. Hij mixt de cocktail goed voor je, anders is er geen punch.


De vier soorten yoga verenigen

Het gebeurde eens. Vier mannen liepen in het bos. De eerste was een gnana yogi, de tweede een bhakti yogi, de derde een karma yogi, en de vierde een kriya yogi.


Gewoonlijk kunnen deze vier mensen nooit samen zijn. De gnana yogi heeft totale minachting voor alle andere soorten yoga. Hij is de yoga van de intelligentie, en normaal gesproken heeft een intellectueel totale minachting voor alle anderen, vooral voor deze bhakti-types, die naar boven kijken en de hele tijd Gods naam chanten. Ze zien eruit als een stelletje idioten.


Maar een bhakti yogi, een toegewijde, vindt al deze gnana, karma en kriya yoga tijdverspilling. Hij heeft medelijden met de anderen die niet zien dat wanneer God er is, je alleen maar zijn hand hoeft vast te houden en te lopen. Al deze geestversplinterende filosofie, deze bottenbuigende yoga, is niet nodig; God is hier, want God is overal.


Dan is er de karma-yogi, de man van actie. Hij denkt dat alle andere soorten yogi's, met hun mooie filosofieën, gewoon lui zijn.


Maar een kriya yogi is de meest minachtende van allemaal. Hij lacht iedereen uit. Weten ze niet dat het hele bestaan uit energie bestaat? Als je je energie niet transformeert, of je nu naar God verlangt of naar iets anders, er zal niets gebeuren. Er zal geen transformatie plaatsvinden.


Deze vier mensen kunnen gewoonlijk niet met elkaar overweg. Maar vandaag liepen ze toevallig samen in het bos en brak er een storm uit. Het werd erg hevig en het begon hard te regenen. Ze begonnen te rennen, op zoek naar beschutting.


De bhakti yogi, de toegewijde man, zei: "In deze richting is er een oude tempel. Laten we daarheen gaan." Hij is een toegewijde; hij kent de geografie van de tempels heel goed!


Ze renden allemaal die kant op. Ze kwamen bij een oude tempel. Alle muren waren allang afgebrokkeld; alleen het dak en vier zuilen bleven over. Ze stormden de tempel binnen; niet uit liefde voor God, maar gewoon om aan de regen te ontsnappen.


Er was een godheid in het midden. Ze renden erheen. De regen kwam van alle kanten. Ze konden nergens anders heen, dus kwamen ze steeds dichterbij. Uiteindelijk was er geen alternatief. Ze omhelsden de godheid en gingen zitten.


Op het moment dat deze vier mensen het beeld omhelsden, was er een enorme vijfde aanwezigheid. Plotseling verscheen God.


In al hun vier geesten rees dezelfde vraag: Waarom nu? Ze vroegen zich af: "We hebben zoveel filosofieën uiteengezet, zoveel pooja's gedaan, zoveel mensen gediend, zoveel lichaambrekende sadhana gedaan, maar U kwam niet. Nu we net ontsnappen aan de regen, komen jullie. Waarom?"


God zei: "Eindelijk zijn jullie vier idioten samengekomen!"


Als deze dimensies niet samenkomen, wordt de mens één grote puinhoop. Op dit moment, voor de meeste mensen, zijn deze dimensies uitgelijnd in verschillende richtingen. Je geest denkt en voelt de ene kant op, je fysieke lichaam gaat de andere kant op, je energie de andere kant op. Yoga is eenvoudigweg de wetenschap van het op één lijn brengen van deze drie dimensies.


9. Yoga - De ultieme eenheid

Wanneer we "yoga" zeggen, betekent dat voor velen van jullie waarschijnlijk een aantal onmogelijke fysieke houdingen. Dat is niet wat we hier bedoelen. Yoga betekent eenvoudigweg dat je perfect op elkaar afgestemd bent. Wanneer je in yoga bent, zijn je lichaam, geest en energie en je bestaan in absolute harmonie. Wanneer je lichaam en geest in een ontspannen toestand zijn en op een bepaald niveau van gelukzaligheid, kun je vrij zijn van zoveel zeurende kwalen. Stel, je gaat in je kantoor zitten met een zeurende hoofdpijn. Je hoofdpijn is geen ernstige ziekte, maar alleen al dat geklop kan een deel van je enthousiasme voor je werk en misschien een deel van je vermogen voor die dag wegnemen. Maar met de beoefening van yoga kunnen je lichaam en geest op het hoogst mogelijke niveau worden gehouden.


Wanneer je alles als één ervaart in je bewustzijn, dan ben je in yoga.

Het woord "yoga" betekent letterlijk "vereniging". Wanneer je alles als één ervaart in je bewustzijn, dan ben je in yoga. Er zijn vele manieren om die eenheid in jezelf te bereiken. Er is bijvoorbeeld hatha yoga. Hatha yoga betekent dat je begint met het lichaam. Het lichaam zelf heeft zijn eigen houding, zijn eigen ego, zijn eigen natuur. Afgezien van je geest, zie je, je lichaam heeft zijn eigen ego? Stel dat je zegt: "Vanaf morgen wil ik om vijf uur opstaan en op het strand wandelen." Je zet de wekker. De wekker gaat. Je wilt opstaan, maar je lichaam zegt: "Hou je mond en slaap." Het heeft zijn eigen manier.


Dus we beginnen met het lichaam. Hatha yoga is een manier om met het lichaam te werken, het lichaam te disciplineren, het lichaam te zuiveren, en het lichaam voor te bereiden op hogere energieniveaus. We leven allemaal, we zijn allemaal mensen. Maar we ervaren het leven niet allemaal in dezelfde intensiteit omdat onze pranische energieën niet hetzelfde zijn. Verschillende mensen ervaren het leven op verschillende niveaus van intensiteit.


Bijvoorbeeld, iemand ziet een boom. Een boom is gewoon een boom. De meeste mensen zien hem niet eens. Iemand ziet de boom in meer detail. Een kunstenaar ziet elke schaduw ervan. Iemand anders ziet niet alleen de boom, maar ziet ook het goddelijke erin. Zien is niet hetzelfde omdat de intensiteit waarmee je het leven ervaart niet hetzelfde is.


Het hele proces van yoga is om je vanuit iets dat je kent een volgende stap te laten zetten in het onbekende. We hebben deze yogawetenschap bijna als een fysieke wetenschap gemaakt...

Het hele yogaproces brengt je van iets dat je kent, naar de volgende stap in het onbekende. Wij hebben deze yogawetenschap bijna als een natuurkunde gemaakt. Stel dat je twee delen waterstof en een deel zuurstof mengt, dan krijg je water. Zelfs als een groot wetenschapper het samenvoegt, is het water. Zelfs als een idioot het samenvoegt, is het slechts water. Zo ook in yoga, of een grote yogi het nu doet of een onwetende, het maakt niet uit. Als hij de oefeningen en sadhana goed doet, is het resultaat te zien.


In yoga zijn deze systemen geïdentificeerd. Om te beginnen werk je met het lichaam, dan ga je naar de ademhaling, dan naar de geest, dan naar het innerlijke zelf. Zo zijn er vele stappen gecreëerd. Het zijn slechts verschillende aspecten. Het zijn niet echt verschillende soorten yoga. In feite pakken we ze allemaal tegelijk aan. Het is belangrijk dat ze op een zeer evenwichtige manier allemaal tegelijk aan bod komen, als een eenheid. Anders, als je alleen met het lichaam werkt, is het alleen maar voorbereidend van aard. Er is dus eigenlijk geen verdeling als zodanig. Yoga is een vereniging van al deze elementen.


Karma yoga

Vraag: Wat is de rol van karma yoga in sadhana?


Sadhguru: Het is niet echt nodig. Yoga heeft geen karma nodig. Yoga is om voorbij karma te gaan. Waarom karma yoga is ingevoerd is om evenwicht in een persoon te brengen. Wat we ook noemen ons bewustzijn, onze liefde, onze ervaring of onze glimp van onze werkelijkheid, als het moet worden volgehouden, is het pad van niet-doen een zeer prachtig pad, maar het is zeer glad. Extreem glad. Het is het eenvoudigste en het moeilijkste. Het is niet moeilijk, maar ook helemaal niet gemakkelijk, omdat het eenvoudig is - nu, hier en nu. Maar dat hier en nu - hoe kom je eraan? Wat je ook doet, het ligt niet in jouw handen. Het zal nooit in je handen liggen. Maar je handen hebben nu iets nodig, je moet iets vasthouden. Daarom de kruk van karma yoga.


Zonder de kruk kunnen de meeste mensen niet lopen. Er zijn een paar wezens die vanaf het eerste moment zonder kruk kunnen lopen. Dat zijn zeer zeldzame wezens. Alle anderen hebben de kruk nodig om je bewustzijn te beheren. Zonder dit zijn de meeste mensen niet in staat om bewust te blijven. Dus wordt karma yoga in je leven gebracht om sadhana op de juiste manier te temperen met het juiste soort actie.


Karma yoga is helaas beschreven als dienstbaarheid, maar dat is niet zo.

Karma yoga is helaas beschreven als dienstbaarheid, maar dat is niet zo. Het is een manier om de indrukken die je hebt verzameld ongedaan te maken. Als je met vreugde aan een activiteit kunt deelnemen, is dat karma yoga. Doe je het met grote inspanning, dan komt er alleen karma, geen yoga!


In het algemeen raak je door allerlei activiteiten die je verricht verstrikt en verstrikt in het leven. Maar als de activiteit een proces van bevrijding wordt in plaats van verstrikking, dan is het karma yoga. Of het nu werk is of op straat lopen of met iemand praten, de aard van de activiteit is niet belangrijk. Wanneer je iets alleen maar doet omdat het nodig is, waarbij het niets voor je betekent maar je in staat bent jezelf erbij te betrekken alsof dat je leven is, transformeert het je en wordt actie bevrijdend.


Toen we de Dhyanalinga bouwden, dachten de mensen: "Dit is het! Hij wil dat dit gebeurt. Laten we het doen! Zodra dit klaar is, kunnen we ontspannen." Ze werkten alsof hun leven ervan afhing. Ze gingen van huis tot huis, verzamelden fondsen en brachten de nodige steun en maakten het mogelijk. Toen het klaar was, voordat ze zeiden "Ooff..." kondigde ik tien verschillende projecten aan. Ik zal het altijd blijven doen omdat mensen dat soort actie nodig hebben. Ze moeten doen wat nodig is zonder zich zorgen te maken over hun voldoening en hun sympathieën en antipathieën. Hoe dan ook, we doen iets voor onze groei, dus laten we iets doen waar iedereen wat aan heeft. Laten we zinvolle actie ondernemen.


Totale betrokkenheid

Iets doen wat niets voor je betekent, maar met totale betrokkenheid is wat de karmische structuur doorbreekt.


Er zijn veel meesters geweest die op deze manier actie creëerden. Toen Gurdjieff zijn centra in Europa begon, ging de Europese elite naar hem toe. 's Morgens gaf hij hen een schop en een houweel en zei: "Graaf loopgraven." In de hete zon stonden ze en groeven en groeven. Dit waren geen mensen die gewend waren te werken. Toen ze een paar uur gewerkt hadden, hadden ze overal blaren. Hij stond erbij en dreef hen voort. Tegen de avond hadden ze honger, maar ze werkten en werkten, graven loopgraven. Dan keek hij op het horloge, "Oké, het is zeven uur. Het lijkt op etenstijd. Jullie kunnen allemaal de loopgraven weer sluiten voordat we gaan eten." Een hele dag werk!


Iets doen wat niets voor je betekent met totale betrokkenheid is wat de karmische structuur doorbreekt. Karma betekent actie. Als actie yoga moet worden, moet actie bevrijdend zijn. Als je activiteit een proces van binding is geworden, is het karma. De vraag is dus niet hoeveel activiteit je verricht. Hoe je de activiteit uitvoert is wat het verschil maakt. Als je door je werk kruipt, is dat karma. Als je door je werk danst, is dat karma yoga.


10. Waar is Yoga goed voor? De gezondheidsvoordelen van Yoga


Sadhguru beantwoordt een vraag over de gezondheidsvoordelen van yoga en onderzoekt hoe yoga je precies helpt gezond te blijven. Hij spreekt over het energielichaam en de rol daarvan bij het handhaven van fysieke en psychische gezondheid, en legt uit hoe het handhaven van de levendigheid van het energielichaam zorgt voor een gezond leven.


In wezen, als je energielichaam in balans is en volledig geactiveerd, kun je geen fysieke of psychische kwaal hebben, dat is gewoon niet mogelijk. Ik kan je honderden en duizenden mensen laten zien die volledig van hun kwalen afkwamen, gewoon - niet door enige behandeling - gewoon door een bepaald evenwicht in het systeem te brengen. Er zijn zoveel mensen. Het is niet iets wonderbaarlijks, het is gewoon een dieper begrip van het systeem en het systeem is een wonder, daar bestaat geen twijfel over. Dit is een wonder, nietwaar? Nee? Ja of nee? Het is een fenomenaal wonder, nietwaar? Dus de magie is er al, je moet er alleen goed mee spelen, dat is alles. Je hoeft geen extra magie te doen. Alles is al magisch, is het niet zo in het bestaan? Ja of nee? Elk atoom is een magie op zich, want we hebben nog steeds niets in zijn geheel bedacht. Dus heel eenvoudig, je hoeft geen grote yoga te doen van jezelf ondersteboven draaien en zo. Eenvoudige dingen; als je goed ademt en je lichaam in een zeker evenwicht houdt, zul je zien dat er geen kwalen nodig zijn. Er zijn twee soorten kwalen - de ene is besmettelijk; besmettelijk betekent dat het een invasie van buitenaf is. Dat moeten we behandelen met medicijnen - daarvoor moet je naar de dokter. Maar meer dan zeventig procent van de kwalen op aarde zijn chronisch van aard. Dat betekent dat je je eigen kwaal produceert, zelfhulp heet dat. [Omdat niemand je lastig valt, wil je iets aan jezelf doen. Dus, de meeste... meer dan zeventig procent van de kwalen zijn het gevolg van zelfhulp. Mensen genereren kwalen van binnenuit en dat kan door geen enkel medicijn worden genezen. Je kunt het alleen beheersen, je kunt het nooit genezen, maar de bron van het maken van dit lichaam zit in ons, het komt van binnenuit. Je hart, lever, nieren alles van... gemaakt van binnenuit, is het niet? Als je bepaalde eenvoudige dingen doet, als je het toelaat, gebeurt herstel ook van binnenuit en ieder mens is daartoe in staat. Alleen hebben ze er nooit aandacht aan besteed. Het enige voordeel is dat als je naar een dokter gaat, hij het zal doen; deze dingen moet je doen, dat is het enige probleem.


11. Mythes over Yoga


Er is tegenwoordig veel "yoga" in de wereld dat weinig te maken heeft met wat yoga werkelijk is. Verschillende mythen over deze eeuwenoude praktijk hebben zich lang voorgedaan als feiten.


Er gebeurt tegenwoordig veel "yoga" in de wereld dat weinig te maken heeft met wat yoga werkelijk is. Verschillende mythes over deze oude praktijk zijn lang vermomd als feiten. Het wordt tijd dat we yoga demystificeren, in Sadhguru's eigen woorden.


Mythe 1: Yoga komt uit het Hindoeïsme


Sadhguru: Yoga is Hindoeïstisch net zoals zwaartekracht christelijk is. Alleen omdat de wet van de zwaartekracht door Isaac Newton werd opgesteld, die in een christelijke cultuur leefde, maakt dat de zwaartekracht christelijk? Yoga is een technologie. Iedereen die bereid is er gebruik van te maken, kan er gebruik van maken.


Waarom de yogawetenschappen door een paar onwetende mensen als hindoeïstisch zijn bestempeld, is omdat deze wetenschap en technologie in deze cultuur groeiden en bloeiden, en dus natuurlijk geassocieerd werden met de hindoeïstische levenswijze. Het woord "Hindoe" komt van het woord "Sindhu", wat een rivier is. Omdat deze cultuur groeide aan de oevers van de rivier Sindhu of Indus, werd deze cultuur bestempeld als Hindoe. Hindoe is geen "isme" - het is geen godsdienst. Het is een geografische en culturele identiteit.


Mythe 2: Waarom een mens zijn als je een krakeling kunt zijn? Yoga gaat over onmogelijke houdingen.


Sadhguru: Wanneer we het woord "yoga" uitspreken, denken de meeste mensen op deze planeet alleen aan asanas. Van alle verschillende dingen die de wetenschap van yoga onderzoekt - zowat elk aspect van het leven - heeft de wereld van vandaag ervoor gekozen yoga voor te stellen met alleen het fysieke aspect. In het yogasysteem wordt heel weinig betekenis gegeven aan asanas. Van de iets meer dan tweehonderd Yoga Soetra's is slechts één soetra gewijd aan asanas. Maar op de een of andere manier heeft deze ene soetra in de moderne tijd meer betekenis gekregen dan al het andere.


In veel opzichten is het een duidelijke manifestatie van waar de wereld naartoe gaat. De hele reis van de moderne wereld is precies dit, van diepere dimensies - van de geest - naar het lichaam. Dat is precies wat we willen omkeren. Wij willen dat de mens zijn reis begint met het lichaam, maar naar zijn innerlijke natuur gaat.


Ik kan niet depressief zijn, anders zou ik depressief zijn als ik zag hoe hatha yoga over de hele wereld wordt beoefend en mensen denken dat het dat is. De praktijk zoals jij die ziet - het mechanisme ervan, is gewoon van het lichaam. Je moet er leven in blazen, anders wordt het niet levend. Daarom is er traditioneel zoveel nadruk gelegd op een levende goeroe - om hem levend te maken. Het yogasysteem is een subtiele manipulatie van je systeem om het naar een ander niveau te laten stijgen. Yoga betekent datgene wat je in staat stelt je hogere natuur te bereiken. Elke asana, elke mudra, elke manier van ademen - alles - is daarop gericht.


Mythe 3: Wil je buikspieren met een sixpack? Yoga is een geweldige training.


Sadhguru: Als fitness is wat je zoekt, als je six-pack abs of wat dan ook wilt, zou ik zeggen ga tennissen of wandelen in de bergen. Yoga is geen oefening, er zijn andere dimensies aan verbonden. Een andere dimensie van fitness - ja - je haalt er gezondheid uit, maar geen buikspieren. Als je yoga doet om calorieën te verbranden of je spieren te versterken, doe je natuurlijk verkeerde yoga, dat staat buiten kijf. Voor buikspieren kun je naar de sportschool gaan. Yoga moet worden beoefend op een heel subtiele, zachte manier, niet op een krachtige manier om spieren op te bouwen, want het gaat hier niet om lichaamsbeweging.


Het fysieke lichaam heeft een hele geheugenstructuur. Als je bereid bent dit fysieke lichaam te lezen, staat alles - hoe deze kosmos vanuit het niets tot dit punt is geëvolueerd - in dit lichaam geschreven. Wanneer je asana's doet, open je dat geheugen en probeer je dit leven te herstructureren in de richting van een ultieme mogelijkheid. Als hatha yoga in een goede sfeer wordt onderwezen, is het een fantastisch proces om je systeem om te vormen tot een fantastisch vat, een fantastisch apparaat om het Goddelijke te ontvangen.


Mythe 4: Het is pas in de vorige eeuw dat yoga wereldwijd is geworden.


Sadhguru: Hoewel het tegenwoordig in allerlei verschijningsvormen en vervormingen wordt beoefend, krijgt het woord "yoga" tenminste een wereldwijde aanwezigheid. Er is nooit één georganiseerd orgaan geweest om dit te propageren, maar toch heeft het overleefd en leeft het voort omdat het als niets anders heeft gewerkt voor het menselijk welzijn gedurende de langste periode.


Miljoenen mensen beoefenen het, maar waar komt dit vandaan? Wie heeft yoga bedacht? Het verhaal is erg lang; de oudheid ervan is verloren gegaan in de tijd. In de yogacultuur staat Shiva niet bekend als een God, maar als de Adiyogi of de eerste yogi - de initiator van yoga. Hij was degene die dit zaad als eerste in de menselijke geest bracht.


Het eerste deel van Shiva's onderricht was aan Parvati, zijn vrouw. De tweede reeks yogalessen werd uiteengezet aan de eerste zeven discipelen. Dit gebeurde aan de oevers van Kanti Sarovar in Kedarnath. Hier vond 's werelds eerste yogaprogramma plaats.


Na vele jaren, toen de overdracht van de yogawetenschap voltooid was, bracht het zeven volledig verlichte wezens voort - de zeven gevierde wijzen die vandaag de dag bekend staan als de Sapta Rishis, en in de Indiase cultuur worden vereerd en bewonderd. Shiva stopte verschillende aspecten van yoga in elk van deze zeven mensen, en deze aspecten werden de zeven basisvormen van yoga. Zelfs vandaag de dag heeft yoga deze zeven verschillende vormen behouden.


De Sapta Rishi's werden in zeven verschillende richtingen naar verschillende delen van de wereld gestuurd om deze dimensie te dragen waarmee een mens zich kan ontwikkelen voorbij zijn huidige beperkingen en dwangmatigheden.


Eén ging naar Centraal-Azië, één naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika, één naar Zuid-Amerika, één bleef daar bij Adiyogi, één naar de lagere regionen van de Himalaya, één naar Oost-Azië en één reisde zuidwaarts naar het Indiase subcontinent. De tijd heeft veel dingen verwoest, maar wanneer men de culturen van die landen zorgvuldig bekijkt, ziet men kleine stukjes werk van deze mensen, nog steeds levend. Het heeft verschillende kleuren en vormen aangenomen, en is op een miljoen verschillende manieren van kleur veranderd, maar deze strengen zijn nog steeds zichtbaar.


Mythe 5: Vind je groove. Yoga en muziek gaan goed samen.


Sadhguru: Er mag nooit een spiegel of muziek zijn wanneer je asana's beoefent. Hatha yoga vereist een zekere betrokkenheid van je lichaam, geest, energie en de diepste kern. Als je de betrokkenheid wilt krijgen van datgene wat de bron van creatie in je is, moeten je lichaam, je geest, je energie absoluut betrokken zijn. Je moet het benaderen met een zekere eerbied en een zekere focus. Niet gewoon gaan, muziek draaien en iets doen. Een van de grootste problemen in yogastudio's is, dat de leraar asana's doet en spreekt. Dit is een zekere manier om jezelf schade toe te brengen.


Niet praten in de asana is niet alleen een norm, het is een regel. Je spreekt nooit in houdingen. De ademhaling, de mentale focus en de stabiliteit van de energie zijn het belangrijkst als je de asana doet. Als je spreekt, maak je dat allemaal kapot. Er zijn minstens acht tot tien mensen bij ons gekomen met ernstige onevenwichtigheden waarmee we hen hebben geholpen. Ik denk dat ongeveer vier van hen hun beroep nu hebben opgegeven omdat ze wisten wat voor onzin ze deden.


Een paar jaar geleden, toen ik in Amerika was, werd ik door iemand uitgenodigd om in een yogastudio te spreken. Dus ging ik naar haar yogastudio en er speelde muziek - chang, chang, chang - om iedereen enthousiast te houden. Ze zat in ardhamatsyendrasana en sprak met een groep mensen. Toen ze me zag, sprong ze op van de tafel en omhelsde me.


Ik nam haar apart en zei haar: "Kijk, je brengt ernstige onevenwichtigheden in je systeem. Hoe lang doe je dit al?" Ze zei zo'n vijftien, zestien jaar. Ik zei: "Als je dit al zestien jaar doet, moet je hier, hier en hier last van hebben." Ze keek me doodsbang aan en de volgende dag komt ze naar me toe en zegt: "Sadhguru, wat u zei is mij overkomen. Ik onderga allerlei behandelingen van de artsen." Ik zei, "Je hebt geen dokter nodig, jij veroorzaakt het. Je stopt hiermee, dit zal weggaan." Na ongeveer anderhalf jaar stopte ze met yogales geven.


Veel mensen die verkeerde yoga hebben gedaan, zijn hun geestelijk evenwicht kwijt. Dit is niet omdat yoga gevaarlijk is. Domheid is altijd gevaarlijk geweest op deze planeet. Als je iets stoms doet, zal het je schade berokkenen. Domheid is een ding dat altijd gevaarlijk is geweest op deze planeet, al sinds de oudheid.


Mythe 6: Heb je een yoga studiegids nodig? Je kunt yoga leren uit een boek.


Sadhguru: Als je tegenwoordig een grote boekhandel binnenstapt, zul je minimaal 15 tot 20 verschillende yoga boeken vinden. Hoe leer je yoga in 7 dagen, hoe word je een yogi in 21 dagen... Veel mensen hebben zichzelf enorme schade toegebracht door yoga te leren via boeken. Het lijkt heel eenvoudig, maar als je het doet, zul je zien dat het een heel subtiel aspect is. Dit moet worden gedaan met perfect begrip en de juiste begeleiding. Zonder dit kan men in diepe problemen komen. Een boek kan je inspireren, maar het is niet bedoeld om een beoefening te leren.


Mythe 7: Yoga is iets dat je elke ochtend en avond beoefent


Sadhguru: Yoga is niet iets dat je 's morgens en 's avonds doet. Het is een bepaalde manier van zijn. Men moet yoga worden. Als het ochtend-avond yoga is, is de rest van de tijd verstrengeling - dit is geen yoga, dit is alleen yoga beoefening.


Er is geen enkel aspect van het leven dat is uitgesloten van het yogaproces. Als je leven yoga wordt, dan kun je alles doen. Je kunt je gezin leiden, je kunt naar kantoor gaan, je kunt je bedrijf leiden, je kunt alles doen wat je wilt zonder enig probleem als je manier van zijn yoga wordt. Elk aspect van het leven kun je gebruiken om jezelf te verstrikken of om jezelf te bevrijden. Als je het gebruikt om jezelf te verstrikken, noemen we het karma. Als je het gebruikt om jezelf te bevrijden, noemen we het yoga.


Yoga FAQ


Vraag: Wat is het verschil tussen yoga en meditatie?


Sadhguru: Het Engelse woord "meditation" betekent niets, want als je met gesloten ogen zit, ben je aan het "mediteren". Maar met gesloten ogen zou je vele dingen kunnen doen - japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shoonya. Of je beheerst de kunst van het slapen in verticale houdingen! Als je meditatie bedoelt als dhyana, dan is dat één aspect van yoga.


Meditatie is niet iets dat je kunt doen. Maar je kunt wel meditatief worden. Meditatie is een bepaalde kwaliteit, niet een bepaalde handeling.

Het belangrijkste aspect van meditatie is dat op dit moment je geest de baas is en jij de slaaf. Naarmate je meditatiever wordt, word jij de baas en je geest de slaaf - en zo zou het altijd moeten zijn. Als je de geest toestaat te heersen, is hij een vreselijke meester. Hij zal je allerlei eindeloos lijden bezorgen. Maar als slaaf is de geest geweldig - het is een wonderbaarlijke slaaf.


De reden waarom de meeste mensen die meditatie hebben geprobeerd tot de conclusie zijn gekomen dat het heel moeilijk of onmogelijk is, is omdat ze het proberen te doen. Meditatie is niet iets dat je kunt doen. Maar je kunt wel meditatief worden. Meditatie is een bepaalde kwaliteit, geen bepaalde handeling. Als je je lichaam, geest, energieën en emoties cultiveert tot een bepaald niveau van volwassenheid, gebeurt meditatie vanzelf. Het is net als wanneer je de grond vruchtbaar houdt, als je het de nodige mest en water geeft en als het juiste soort zaad er is, zal het groeien en bloeien tot bloemen en vruchten.


Bloemen en vruchten zullen uit een plant komen, niet omdat je dat wilt, maar eenvoudigweg omdat je een gunstige atmosfeer hebt geschapen. Evenzo, als je in jezelf de noodzakelijke atmosfeer schept op alle vier de dimensies van wie je bent, bloeit meditatie vanzelf in je op. Het is een bepaalde geur waarvan je in jezelf kunt genieten.


Vraag: Kan ik yoga doen als ik niet-vegetarisch eet en drink?


Sadhguru: Yoga is geen beperking, het is een dieper begrip van het leven. Als je zou weten hoe je absoluut extatisch kunt worden alleen door je eigen chemie, zou je niet roken of drinken in je leven. Ik heb nog nooit een middel aangeraakt, maar als je naar mijn ogen kijkt, ben ik altijd stoned. Yogi's zien alcohol, drugs en dat soort dingen als kleutergedoe, omdat we duizend keer bedwelmd kunnen raken door onze levendigheid. Waarom gewoon wijn? Je kunt dronken worden van de di-wijn!


Vraag: Hoe kan yoga helpen bij de algehele ontwikkeling?


Sadhguru: Yoga gaat niet over zelfontwikkeling; het gaat over zelfopheffing. Het is de methode of het proces dat een individueel stukje leven in staat stelt zich aan het kosmische te binden. Wanneer je ervaring van het leven verschuift van een beperkte entiteit naar universaliteit, dan is dat yoga. Wanneer er een soort eenheid of heelheid in onszelf ontstaat, is dit yoga. Dan heb je een zekere vrijheid om met je leven te spelen zoals je wilt, maar tegelijkertijd kan het leven geen krasje op je achterlaten.


Vraag: Het woord "yoga" betekent in het Sanskriet "vereniging". Is er een eenvoudige praktijk die we kunnen doen om naar de vereniging toe te werken?


Sadhguru: De eenvoudigste vorm van yoga om deze vereniging tot stand te brengen is Namaskar. Het eerste niveau van conflict dat in je plaatsvindt is tussen je ida en pingala, het mannelijke en het vrouwelijke, de zon en de maan binnenin, het yin en yang, de rechter- en linkerhersenhelft. Er is een wrijving tussen deze twee polariteiten die op miljoenen manieren in je leven tot uiting komt. Door je handen ineen te slaan kun je harmonie brengen in de dualiteiten binnenin en bestaat de mogelijkheid dat je ook de wereld kunt verenigen.Vraag: Vereist yoga de hulp van een instructeur of kan het zelf aangeleerd worden?


Sadhguru: Laten we zeggen dat je naar een verre stad wilt gaan. Als je alleen bent en er zijn geen goede aanwijzingen, dan zou je zeker een kaart wensen. Het is niet dat je het niet zelf kunt, maar we weten niet hoe lang het zal duren. Op een onbekend pad, als je zonder kaart gaat, kun je er levens over doen om er te komen. Als je met een kaart gaat, zul je gemakkelijk oversteken. Als je met een goede buschauffeur gaat, zul je heel gemakkelijk oversteken; dat is het verschil. Als je onbekend terrein wilt betreden, is het slim om iemand te kiezen die het terrein al heeft betreden.


Vraag: Is er een carrièremogelijkheid om Goeroe te zijn?


Sadhguru: Iemand vroeg me, "Sadhguru, het is prachtig geweest om jou als onze Guru te hebben. Hoe voelt het om ons als discipelen te hebben?" Ik zei, "Een yogi zijn is fantastisch. Een Guru zijn is frustrerend." Wat zo eenvoudig is, ik moet een leven lang hetzelfde zeggen op miljoenen verschillende manieren en mensen schijnen het nog steeds niet te snappen.


En het is geen carrière omdat je mensen niet door bepaalde dimensies van het leven kunt leiden als het slechts een middel is om in je levensonderhoud te voorzien. Alleen als het meer is dan je leven is het mogelijk.


Vraag: Wat kan spiritualiteit aan jongeren geven?


Sadhguru: Jeugd betekent veel energie. Maar ongebreidelde energie zonder stabiliteit en richting is altijd gevaarlijk en destructief. Alleen wie stabiel is, kan de kwaliteit en het talent dat hij heeft ten volle benutten. Het belangrijkste voor de jeugd is dus dat ze meditatief worden. Als ze wat stabieler zijn, kan deze energie, die jullie jeugd noemen, beter gebruikt worden voor hun eigen welzijn en dat van iedereen.


Voordat de jeugd het land, de wereld en het bedrijfsleven bestuurt, is het uiterst belangrijk dat ze zichzelf leren besturen. Het hele proces van yoga is de wetenschap van innerlijk management. Je creëert een innerlijke mogelijkheid waar gelukzaligheid, vreugde en vrede van je eigen aard is, en niet vanwege iets dat om je heen gebeurt.


Vraag: Wat is de eerste stap om het bewustzijn te vergroten?


Sadhguru: Herinner jezelf er elk uur aan: "Wow! Ik leef nog". Je denkt misschien dat dit dom is, maar meer dan honderdduizend mensen zullen morgenochtend niet wakker worden. Dus, als je morgenochtend nog leeft, glimlach dan omdat het feit dat je wakker bent geworden geen kleinigheid is. Kijk dan of de paar mensen die belangrijk voor je zijn nog leven - geweldig! Zeker een miljoen mensen hebben een dierbaar iemand verloren, maar als geen van die dierbaren vandaag weg is, fantastisch!


Pas als je je bewust bent van je sterfelijkheid, zul je de aard van dit leven echt willen kennen. Je zult geen tijd hebben om onzin te doen die niets voor je betekent. Je zult alleen doen wat echt belangrijk is voor je leven. Bewust worden zal vanzelf gebeuren omdat de betekenis van het leven opbloeit.


Sadhguru is een yogi, mysticus en oprichter van Isha Foundation, een non-profit organisatie gewijd aan het aanpakken van alle aspecten van het menselijk welzijn door middel van krachtige yoga programma's
Bron: https://isha.sadhguru.org/yoga/new-to-yoga/what-is-yoga/

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page