top of page

Algemene voorwaarden Mahadevi -  Programma’s

1. Deelname 

1.1 Door het invullen en tekenen van het boekingsformulier verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

2. Organisatie 

2.1 De Yoga programma’s worden georganiseerd door Mahadevi, handelsnaam en onderdeel van Liefaart Diensten (hierna te noemen ‘organisatie’), geregistreerd in de Kamer van Koophandel  onder het KVK-nummer 56921233.

2.2 De organisatie heeft het recht wijzigingen in het programma of programma-onderdelen aan te brengen, zoals tijden van activiteiten.

2.3 Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn vrij om af te zien van (delen van) het programma. 

2.4 Het afzien van deelname van het programma of programma-onderdelen geeft geen recht op terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld of vervangende activiteiten. 

3. Betaling 

3.1 De deelnemer ontvangt een boekingsbevestiging met factuur binnen 5 werkdagen na aanmelding. 

3.2 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer  Rekeningnummer (IBAN): NL52 TRIO 0390 1899 44

Na ontvangst van betaling is de deelname definitief. Bij niet- tijdige betaling heeft de organisatie het recht de boeking te laten vervallen. 

3.3 Bij aanmelding minder dan 14 dagen voor het programma dient het bedrag minimaal 48 uur voor de start van het programma overgemaakt te zijn op bovengenoemd rekeningnummer. 

4. Annulering 

4.1 Als de deelnemer besluit zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten: 

  • -  Tot vier weken voor aanvang van het programma; terugbetaling van 75% van de deelnamekosten. 

  • -  Twee tot vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten. 

  • -  Eén tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten. 

  • -  Twee dagen tot één dag voor aanvang van het programma terugbetaling van 10% van de deelnamekosten. 

  • -  Minder dan 1 dag voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 

  4.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het eventuele afsluiten van een annuleringsverzekering die  bijvoorbeeld bij het geval van een coronabesmetting de kosten bij annulering dekt. 

4.3 Indien de deelnemer niet bij het programma aanwezig kan zijn, is in de plaats stelling mogelijk wanneer de gegevens en eventuele betaling van de vervangende deelnemer uiterlijk 12 uur voor deelname doorgegeven worden. 

4.4 De organisatie heeft het recht het programma te annuleren indien daar een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers, ziekte van de organisatie of overmacht. Bij annulering door de organisatie ontvangt de deelnemer het volledige bedrag terug gestort op zijn/haar rekening. De deelnemer heeft geen recht op enige andere vorm van compensatie of schadevergoeding. 

4.5 De organisatie heeft het recht deelnemers te weigeren, bijvoorbeeld als het programma volgeboekt zit. 

5. Aansprakelijkheid 

5.1 Mahadevi al het programma met de grootst mogelijke zorg samenstellen en uitvoeren. 

5.2 Deelname aan een programma is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of enige vorm van schade waaronder verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen tijdens het programma. 

5.3 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. De deelnemer ontvangt binnen 14 werkdagen een reactie op de klacht met indien nodig een passende oplossing. 

6. Medische disclaimer 

6.1 De yogalessen en massage behandelingen zijn geen vervanging of vorm van medische behandeling. 

6.2 Geef medische klachten of blessures altijd vooraf aan bij de yogadocent. Mogelijk kunnen oefeningen en houdingen hierop aangepast worden of vervangende opties gegeven worden. 

7. Huisregels 

7.1 Deelnemers dienen zich aan de huisregels van de accommodatie (Zweedsestraat 1, 7202 CK Zutphen) te houden. Eventuele opzettelijke schade aan de accommodatie wordt verhaald op de veroorzaker. 

7.2 Foto- en video opnames van andere deelnemers mogen alleen gemaakt worden met toestemming van de betreffende personen.  

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kun je contact opnemen met Mahadevi Classical Yoga via mahadeviclassicalyoga@gmail.com

bottom of page